تولد سرکار خانم عباسی مدیر فروش افق فرا ویژن

بدون اغراق یکی از پر تلاش ترین پرسنل شرکت افق فرا ویژن خانم عباسی در بخش فروش است که از هیچ گونه کمک و تلاشی در خصوص فروش محصولات دریغ نمی کند و از این طریق از او سپاسگزاری میکنم . هفته گذشته تولد خانم عباسی بود که در دفتر مدیریت با همانگی بقیه پرسنل انجام شد و لحظاتی شاد را تجربه کردیم. از همین جا آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون را برای سرکار خانم عباسی دارم.